Планово-фінансовий відділ

Заступник ректора з економічних питань О.Б. Члек

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 жовтня 1983 року в Тернопільському медичному інституті було організовано економічний відділ.

1 грудня 2010 року відділ перейменували на планово-фінансовий відділ ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського».

Керівниками цього підрозділу впродовж його існування були: Т.О. Сай (з 1 грудня 1983 р. до 25 січня 1999 р.), В.І. Загородній (з 25 січня 1999 р. до 24 березня 2003 р.), В.М. Піжицька (з 20 травня 2003 р. до 1 листопада 2014 р.).

На даний час посаду заступника ректора з економічних питань обіймає О.Б. Члек.

У планово-фінансовому відділі університету працюють 4 провідних економістів: О.М. Линда, Т.А. Талемонюк, Н.Я. Масловська, Т.С. Казаєва,; 1 економіст І категорії – В.В. Симчак; провідний фахівець – Л.О. Шапченко.

Основними завданнями планово-фінансового відділу є: участь у перспективному та поточному плануванні підготовки спеціалістів в університеті; планування та організація фінансової діяльності університету; складання перспективних та річних кошторисів витрат і планів використання коштів загального та спеціального фондів згідно з діючими нормативними документами.

До обов’язків працівників відділу належать розрахунки ціни платних послуг університету та вдосконалення методик обрахування вартості платних послуг.

Спільно з бухгалтерією та іншими підрозділами університету працівники планово-фінансового відділу забезпечують раціональне й ефективне використання коштів загального та спеціального фондів університету; розробляють заходи щодо вдосконалення системи планування та фінансування університету, системи матеріального забезпечення підрозділів, стимулювання, преміювання і матеріальної допомоги співробітникам, студентам, аспірантам та клінічним ординаторам.

Колектив відділу: (зліва на право): О.Б. Члек, О.М. Линда, Т.А. Талемонюк, Л.О. Шапченко, Н.Я. Масловська