Про

Головні завдання планово-фінансового відділу:

1.   Участь у перспективному та поточному плануванні підготовки спеціалістів ДВНЗ «Тернопільський державний

медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

2.    Планування та організація фінансової діяльності ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

3.      Складання перспективних та річних кошторисів витрат та планів використання коштів загального та спеціального

фондів у відповідності з діючими нормативними документами.

4.  Забезпечення спільно з бухгалтерією та іншими підрозділами університету раціонального та ефективного

використання коштів загального та спеціального фондів університету.

5.  Розробка заходів по вдосконаленню системи планування та фінансування університету, системи

матеріального забезпечення підрозділів університету, стимулювання, преміювання та матеріальної допомоги

працівникам, студентам, аспірантам та клінічним ординаторам.

6.      Розробка та затвердження штатних розписів за всіма джерелами фінансування, внесення змін до них протягом року.

 

Планово-фінансовий відділу університету є самостійним структурним підрозділом університету та підпорядковується

безпосередньо ректору.

В своїй роботі відділ керується:

- Конституцією України,

- Бюджетним Кодексом України,

- Законами України,

- Указами президента,

- Рішеннями Верховної Ради України,

- Постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів україни,

- Наказами Міністерства охорони  здоров’я України, Міністерства освіти та науки України,

- Іншими нормативними актами.

Comments